Missie Bureau EmerGO

De missie en visie van Bureau EmerGO

De missie van Bureau EmerGO

Middels HR advies, coaching, teamcoaching en training versterkt Bureau EmerGO de bijdrage van mensen in het werk naar een succesvol (bedrijfs)resultaat.

Bureau EmerGO is een toegewijde, open, integere en kritische gesprekspartner en trainer/coach. Zij voelt aan wat er nodig is voor mensen om te handelen, initiatief te nemen en leiderschap te tonen. Werken vanuit eigen talenten en samenwerken met andermans talenten staat centraal in de aanpak van Bureau EmerGO.

Meer energie brengen in het bedrijfsleven en mensen centraal stellen, dat is waar Bureau EmerGO voor staat. Voor (management)teams gelooft Bureau EmerGO in echt contact, onderling vertrouwen en medemenselijkheid als sleutel om sterk samen te werken. Bureau EmerGO wil werknemers meer werkplezier brengen: niet werken omdat het moet, maar omdat het energie geeft. En vandaag beginnen met een verandering, als je het morgen anders wilt. Want het is maar een keer vandaag!

Bureau EmerGO draagt bij aan een wezenlijke verandering in denken en doen, waardoor mensen meer energie en inspiratie halen uit het werk en hun leven. Zij begeleidt mensen om het maximale uit zichzelf te halen. Zodat zij leven, elke seconde intens!

De Visie van Bureau EmerGO

As we grow up, we learn that even the one person that wasn't supposed to ever let us down, probably will. You'll have your heart broken and you'll break others' hearts. You'll fight with your best friend or maybe even fall in love with them, and you'll cry because time is flying by. So take too many pictures, laugh too much, forgive freely, and love like you've never been hurt. Life comes with no guarantees, no time outs, no second chances. you just have to live life to the fullest, tell someone what they mean to you and tell someone off, speak out, dance in the pouring rain, hold someone's hand, comfort a friend, fall asleep watching the sun come up and smile until your face hurts. Don't be afraid to take chances or fall in love and most of all, live in the moment because every second you spend angry or upset is a second of happiness you can never get back.