Teamcoaching

waarom - wat - hoe

Waarom

In het werk nemen we vaak de tijd niet om elkaar echt te leren kennen. We zijn bezig met onze taak, niet met hoe we samenwerken. Bureau EmerGO is ervan overtuigd dat prestaties en (bedrijfs)resultaten verbeteren in teams met echt contact, onderling vertrouwen en medemenselijkheid. Je eigen talenten benutten en samenwerken met andermans talenten, zien wij als de sleutel voor optimaal resultaat.

Wat

In teamcoaching kom je echt even los van de dagelijkse praktijk en functies. Je investeert in samenwerking van mens tot mens. We staan stil bij wat er goed gaat en wat niet, bouwen aan onderling vertrouwen, contact en medemenselijkheid. Dit doen we met oefeningen die je soms persoonlijk raken. Steevast werken we met luchtigheid, humor en een serieuze vertaalslag naar praktijk.

Hoe

Voorafgaand hebben we een intakegesprek met diverse deelnemers, waarin we de behoeftes bespreken. De teamcoaching bestaat uit een dag of tweedaagse, waarbij deelname van alle teamleden noodzakelijk is. Vaak organiseren we een verdiepingsdag(deel), waarin we successen vieren en daar waar nodig de samenwerking nog versterken.

Voor informatie bel of mail gerust.